Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2014

July 11 2014

July 07 2014

Aug 30

Co słychać | Letni cykl koncertów i projekcji dźwiękowych:RSS B0YS | WILHELM BRAS

19:30–23:59 Muzeum Sztuki Nowoczesnej ul. Pańska 3 (, Warszawa) Add this event to a calendar application
KONCERT W RAMACH CYKLU „CO SŁYCHAĆ"

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wieczór z eksperymentalną muzyką taneczną.

W muzealnym audytorium wystąpi koncertujący w egzotycznych kostiumach anonimowy duet RSS B0YS, reprezentujący świeże podejście do muzyki techno mocno zainspirowanej etnicznymi, afrykańskimi brzmieniami oraz Wilhelm Bras, śląski eksperymentator znany z ekstremalnych brzmień generowanych na budowanych przez siebie instrumentach analogowych i koncertów odbywających się w ciemności rozświetlonej jedynie małą latarką-czołową.

May 26 2014

April 19 2014

3342 beb1
Reposted bylouvezapominanieMaliaDheyBrainy

April 13 2014

3929 149c 460
Reposted bykcyquacukinonotorious-rookieelektronowykukapuszka

April 12 2014

April 02 2014

4482 83ca 460
Reposted bytazzynaiko6mrcake47

April 01 2014

5375 b546
Reposted fromkarahippie karahippie
1991 ea6d 460
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaMorti Morti

March 30 2014

March 24 2014

3904 bc9a 460


3878 cb31 460

3808 c517 460

M.Aldridge - homeworks
5008 9257 460
Miles Aldridge
7858 c5e8 460
Reposted bysnuffout snuffout
7815 067a 460
Reposted byspotlightspotlight
7785 6930 460
Reposted bywejsciewakuacyjneMortifavouriteworstnightmare
7307 3806 460
7367 6d22 460
Photography Favourites: Gavin Watson
Reposted bygoniewiczjanealicejonesdumbscreamfavouriteworstnightmareRadicalAdultsLickGodheadStylewhothefuckismonikapomijanpuremindxjstrblcrazyassshitliwajemciudimetylotryptaminabarricade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl